Högfors Kraftstation

 
Turbinledning i fundament. Längd 500 m. Ø 1000 mm.
Beställare: Birka Kraft AB.
Röret korsar två bäckfåror över vilka röret vilar på stålbroar dimensionerade och levererade av Boxholm.
 
« Tillbaka
 
 
 
Boxholm Produktion AB · Box 16 · 590 10 Boxholm, Sweden · Tel +46(0)142-521 90 · fax +46(0)142-523 10 · info@boxprod.se