Kontakt

Har Du frågor eller funderingar så får Du gärna kontakta oss för mer information.

Telefon 0142 – 521 90, Fax 0142 – 523 10

Postadress: Box 16, 590 10  BOXHOLM
Besöksadress: Verkstadsvägen

 

krister.malzoff@boxprod.se
marina.dungmark@boxprod.se
 
 
Boxholm Produktion AB · Box 16 · 590 10 Boxholm, Sweden · Tel +46(0)142-521 90 · fax +46(0)142-523 10 · info@boxprod.se