Skip Navigation Links

I mark

 
Trärör i mark monteras på avvägd bädd på schaktbotten. Packning utföres enligt Mark AMA C2 varvid friktionsmaterial används. Röret skall vara uppbankat till 40% av omkretsen före vattenfyllning. Reaktionskrafter i kurvor liksom eventuella trafiklaster skall vara kompenserade. Det är viktigt att röret bibehåller sin cirkulära form under återfyllnaden. Som överfyll används friktionsmassor i fraktionen 30 - 50 mm.
Skultuna Kraftstation. Längd 341 m. Ø 2316 mm.
Mürzzuschlag i Österrike. Längd 1000 m. Ø 2750 mm.
 
 
Boxholm Produktion AB · Box 16 · 590 10 Boxholm, Sweden · Tel +46(0)142-521 90 · fax +46(0)142-523 10 · info@boxprod.se