Skip Navigation Links

På markbädd

 
Trärör på markbädd monteras på grusbädd avvägd för vattengången. Återfyllnad görs till cirka halva rörets diameter med friktionsmassor i fraktion 30 - 50 mm. Reaktionskrafter i kurvor kompenseras med ökad mängd friktionsmassor eller med fixblock. Det är viktigt att röret bibehåller sin cirkulära form under återfyllnaden.
Lernbo Kraftstation. 2 x 500 m, Ø 3000 mm o 2500 mm.
Björnåsens Kraftverk. Längd 281 m. Ø 2700 mm. Standpipe 12 m hög.
Referenser

 
 
Boxholm Produktion AB · Box 16 · 590 10 Boxholm, Sweden · Tel +46(0)142-521 90 · fax +46(0)142-523 10 · info@boxprod.se